اخبار عمومی
1399/04/02

اطلاعیه فوری-صادرات اقلام دارویی و بهداشتی مرتبط با کرونا به کشور رومانی حسب استعلام سازمان غذا و دارو ،خواهشمند است در صورت علاقه مندی به صادرات اقلام دارویی و بهداشتی مرتبط با کرونا به کشور رومانی، درخواست خود را همراه مستندات تا پایان وقت اداری روز جاری به اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ارسال نمایید. توضیح اینکه شرکت هایی که قصد صادرات دارند می بایست پیشتر تأییدیه آژانس نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی رومانی(ANMDM) را کسب کرده و نیز مجوز اتحادیه اروپا را دارا باشند