اطلاعیه ها
1399/04/01

اطلاعیه شماره 240 -برگزاری نشست تخصصی کارگروه تصویربرداریقابل توجه تولیدکنندگان محترم حوزه تصویربرداری (اعم از عضو و غیر عضو)

 به اطلاع اعضاء محترم می رساند، در ادامه برگزاری جلسات تخصصی کارگروه ها با حضور سرپرست محترم اداره تولید و کارشناسان مرتبط به صورت هفتگی و مستمر، جلسه کارگروه تصویربرداری روز دوشنبه مورخ 9 تیر از ساعت 14 لغایت 16 با موضوع مشکلات تولیدکنندگان حوزه تصویر برداری در محل دبیرخانه انجمن برگزار خواهد شد.

لذا ضمن دعوت از تولیدکنندگان محترم کارگروه یاد شده، خواهشمند است برای حضور در جلسه فرم ذیل را تکمیل و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 4 تیر به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.