اطلاعیه ها
1399/04/01

اطلاعیه شماره 239-دعوت به جلسه تولیدکنندگان حوزه مصرفی بیهوشی-تنفسینظر به سیاست گذاری هیئت مدیره  انجمن در تشکیل کارگروه های تخصصی و طرح و پیگیری مسائل و مشکلات هر حوزه به صورت تخصصی تر (از جمله قیمت گذاری، تعیین درصد ساخت داخل، رتبه بندی و ...) و پیرو درخواست اعضاء محترم، بدینوسیله از جنابعالی/سرکارعالی دعوت می گردد، در نخستین جلسه کارگروه مصرفی بیهوشی-تنفسی که روز سه شنبه مورخ 3 تیرماه از ساعت 10 لغایت 12 در محل دبیرخانه انجمن به نشانی: یوسف آباد، خیابان 64 شرقی(بهمن بیگی)، پلاک 10/1، واحد 12، طبقه 4 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.