اطلاعیه ها
1398/07/22

اطلاعیه شماره 151- استعلام آمار صادرات 6 ماهه نخست سال 98استعلام آمار صادرات 6 ماهه نخست سال 98 
پیرو اطلاعیه اداره صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر لزوم اعلام آمار صادرات شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل صادرات تجهیزات پزشکی، مقتضی است اعضاء محترم نسبت به اعلام آمار درخواستی به شرح جدول ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.