اطلاعیه ها
1399/02/10

اطلاعیه شماره 222 -فراخوان جمع آوری مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با اداره کلبدینوسیله از تولیدکنندگان محترم درخواست می گردد، مشکلات و موانع مربوط به تولید در حوزه کرونا و غیر کرونا  در ارتباط با اداره کل تجهیزات پزشکی، تا پایان روز یکشنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند تا در جلسات فیمابین انجمن و اداره کل، پیگیری شوند.