اخبار عمومی
1399/02/09

اعلام سقف قیمت فروش توزیع کننده(پخش) و مصرف کننده نهایی اقلام حفاظت فردیسرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:

اعلام سقف قیمت فروش توزیع کننده(پخش) و مصرف کننده نهایی اقلام حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک از طریق داروخانه در قالب قیمت سه ستونی، در پورتال imed.ir / رعایت سقف قیمت الزامی و فروش به قیمت بالاتر به منزله گرانفروشی است

سقف قیمت فروش توزیع کننده (پخش) و مصرف کننده نهایی اقلام حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک سه لایه و ... از طریق داروخانه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مودت همایی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی گفت: با عنایت آغاز مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی و ضرورت توزیع و عرضه اقلام حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک سه لایه و ... از طریق شرکت های توزیعی و پخش و داروخانه ها، و به منظور شفافیت قیمت این اقلام در شبکه توزیع و نظر به اینکه برخی از این اقلام از جمله دستکش های پزشکی مشمول ارز رسمی می باشد، سقف قیمت فروش توزیع کننده (پخش) و مصرف کننده نهایی از طریق داروخانه، در قالب قیمت سه ستونی، در پورتال imed.ir در بخش استعلام، در دسترس قرار گرفته است.

لذا رعایت سقف قیمت مذکور الزامی و فروش به قیمت بالاتر به منزله گرانفروشی بوده و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری می باشد.