اطلاعیه ها
1399/01/18

اطلاعیه شماره 216 - لغو مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت سوم) مورخ اول اردیبهشت ماهاطلاعیه شماره 216 - لغو مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت سوم) مورخ اول اردیبهشت ماه

به اطلاع اعضاء محترم می رساند با توجه به شیوع کرونا ویروس در کشور و اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز با کسب استعلام از اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت سوم) مورخ اول اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی لغو گردید.
همچنین فعالیت بازرسین انجمن تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود.