اخبار عمومی
1398/12/28

ضرورت معرفی افراد آنکال شرکت‌های تجهیزات پزشکیرئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:

ضرورت معرفی افراد آنکال شرکت‌های تجهیزات پزشکی تا تاریخ 26 اسفند 1398 / کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی تا زمان عبور از این شرایط خاص، موظف به پاسخگویی شبانه روزی می باشند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: پیرو مکاتبات صورت گرفته و خبر مورخ 1398/11/23 در ضرورت معرفی پرسنل آنکال توسط شرکتها و نظر به لزوم تداوم خدمات در شرایط کنونی کشور، به اطلاع می رساند کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی تا اطلاع ثانوی و عبور از این شرایط خاص، موظفند در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی مراجعین، دانشگاهها و مراکز درمانی جهت ارائه خدمات پس از فروش، تامین وسایل، ملزومات و تجهیزات مصرفی باشند لذا مقتضی است در اسرع وقت و حداکثر لغایت 1398/12/26 نسبت به معرفی افراد پاسخگو طبق فرم پیوست اقدام نمایید.

وی افزود: در صورتیکه شرکت افراد پاسخگو را تا مهلت مقرر معرفی ننماید و خدمات پس از فروش و تامین وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی در طول ایام پیش رو به درستی انجام نگیرد، موارد مطابق ضوابط و مقررات، پیگیری خواهد شد.

دریافت فرم پیوست معرفی افراد پاسخگو