اطلاعیه ها
1398/07/10

اطلاعیه شماره 148- دعوت اعضاء به نشست فصلی
 بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت بعمل می آورد، در نشست فصلی انجمن(ویژه تابستان) که در روز یکشنبه 21 مهرماه سال جاری از ساعت 15 لغایت 18، با موضوعات ذیل در محل سالن جلسات دبیرخانه انجمن به نشانی: یوسف آباد، خیابان 64، پلاک 10/1، واحد 12، طبقه 4 برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه نشست:

  • استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره؛
  • پرسش و پاسخ اعضاء و هیئت مدیره:
  • معرفی خدمات جدید انجمن؛

خواهشمند است حتماً، حضور یا عدم حضور خود را از طریق ارسال فرم ذیل به دبیرخانه انجمن تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15 مهرماه اعلام نمائید.