اطلاعیه ها
1398/12/07

اطلاعیه شماره 208-آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت سوم) 

اطلاعیه شماره 208- دعوت به مجمع عمومی عادی-نوبت سوم
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت سوم) 

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی دعوت بعمل می آورد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت سوم) که در روز دوشنبه1 اردیبهشت ماه سال 99 از ساعت ۱۵، در محل  سالن جلسات دبیرخانه انجمن به نشانی: یوسف آباد، خیابان ۶۴، پلاک ۱۰/۱، واحد ۱۲، طبقه ۴ برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت سوم):
۱.استماع گزارش هیئت مدیره؛
۲.استماع گزارش مالی توسط خزانه دار؛
۳.استماع گزارش بازرس؛
۴.تعیین روزنامه رسمی؛
۵.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل؛
۶.اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد؛
طبق تبصره های۶-۱۱ و ۷-۱۱ اساسنامه، هریك از اعضاء مجمع می توانند فقط وكالت(کتبی) حداكثر دو عضو دیگرِ دارنده حق رأی، را نیز بر عهده گیرند. همچنین فقط یك نفر نماینده از هر شركت عضو (با معرفی نامه کتبی)، مجاز به حضور در جلسه می باشد. (این موارد کنترل خواهد شد و از ورود افراد غیر عضو ممانعت بعمل خواهد آمد).
خواهشمند است با توجه به حضور نماینده محترم وزارت كار در مجمع و لزوم به حد نصاب رسیدن تعداد اعضاء برای شروع کار مجمع، رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.