اطلاعیه ها
1398/11/15

اطلاعیه شماره204- درخواست همکاری شرکت اسپانیایی در زمینه تجهیزات پزشکی و بیمارستان سازیاطلاعیه شماره204- درخواست همکاری شرکت اسپانیایی در زمینه تجهیزات پزشکی و بیمارستان سازی
به اطلاع اعضاء محترم می رساند حسب اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران،یک شرکت اسپانیایی فعال در زمینه سرمایه گذاری،تجهیز و آموزش در حوزه بیمارستان جهت همکاری با نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی متناسب با شرایط کنونی کشور اعلام آمادگی نموده است.
لذا خواهشمند است شرکت های علاقه مند، طی نامه مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه نسبت به اعلام زمینه همکاری مد نظر  به دبیرخانه انجمن به منظور معرفی به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نمایند.