اخبار عمومی
1398/11/15

تامین انواع ماسکهای طبی توسط ۱۵ تولید کننده در سطح کشور در اطلاعیه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام شد:

تامین انواع ماسکهای طبی توسط ۱۵ تولید کننده در سطح کشور

این ماسک ها  دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو هستند

سازمان بهداشت جهانی در شرایط شیوع بیماریهای واگیر، استفاده از ماسکهای طبی را برای عموم توصیه نمی کند و صرفا استفاده از آنها را برای کارکنان مراکز درمانی، افرادی که در تماس مکرر و مستقیم با بیماران آلوده هستند و برای بیماران مبتلا پیشنهاد می کند

عموم مردم در صورت توصیه و تشخیص پزشک باید ازماسکهای طبی استفاده کنند و جهت تهیه ماسک های معتبر می توانند به داروخانه های  سطح کشور مراجعه نمایند

هیچکدام از ماسکها اطمینان قطعی در عدم انتقال عفونت و یا ویروس را تضمین نمی کنند لذا، در شرایط شیوع بیماری ها، رعایت و افزایش بهداشت شخصی مانند؛ شستشوی مرتب دستها با آب و صابون، عدم تماس دستها با دهان، بینی و چشم و استفاده از دستمال کاغذی و نظیر آن در هنگام عطسه و سرفه بسیار موثر بوده و اکیدا توصیه می شود