اخبار عمومی
1398/11/13

درخواست اعلام مطالباتبه گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ تجهیزات پزشکی گفت: عطف به نامه شماره 664/95874 مورخ 1398/10/22 سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو و با عنایت به پیگیری صورت گرفته برای پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز فرد نماینده شرکت، مطابق با جدول ارائه شده در پیوست و ارسال به پست الکتریکی web@ippsoft.com شرکت ایده پرداز پیروز اقدام گردد تا حساب کاربری برای اعلام مطالبات شرکت در سامانه مربوطه در آدرس http://ei.fda.gov.ir  ایجاد شود و در صورت هرگونه  سوال می توانند با شماره 77643586 در خصوص ایجاد حساب کاربری تماس حاصل نمایند.
در این نامه آمده است:

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی
موضوع: اعلام مطالبات تجهیزات و ملزومات پزشکی 

با سلام و احترام؛
با عنایت به پیگیری صورت گرفته مبنی بر پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های تولید کننده،وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و عطف به نامه شماره 666/95874 مورخ 1398/10/22 سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز، مطابق با جدول پیوست و ارسال آن به پست الکتریکی web@ippsoft.com شرکت ایده پرداز پیروز اقدام گردد.

همچنین در این راستا لازم است، میزان بدهی معوق سال های قبل تا انتهای سال 1397 و همچنین بدهی 9 ماه اول سال 1398 به تامین کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در سامانه آمار و اطلاعات معاونت های غذا و دارو به آدرس http://ei.fda.gov.ir درج و بارگذاری گردد و ضروری است در این خصوص نیز پیگیری لازم از سوی شرکت های تجهیزات پزشکی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است ثبت اطلاعات، دارای بار مالی برای شرکت ها نبوده و این اطلاعات منحصراً در اختیار سازمان غذا و دارو و بمنظور مدیریت تخصیص بودجه و اعتبارات استفاده می‌گردد.

این بخشنامه طی نامه شماره 664/100525 مورخ 1398/11/07 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در پورتال آیمد ارسال شده است.