اطلاعیه ها
1400/09/24

اطلاعیه 365-استعلام مشکلات الصاق برچسب اصالتپیرو برگزاری جلسه بررسی مشکلات الصاق برچسب اصالت مورخ 1400/08/22 با حضور روئسای اداره تولید و نظارت و کارشناسان مربوطه اداره کل تجهیزات پزشکی، اعضای هیئت مدیره انجمن و روئسا و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن، هفته آتی جلسه ای با معاون محترم  پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جناب آقای دکتر هندیانی برگزار خواهد شد.
لذا خواهشمند است جهت تهیه گزارش مستند، قابل ارائه و دفاع در جلسه مذکور جدول پیوست تکمیل و در حداکثر تا روز شنبه مورخ  27 آذرماه ساعت 10 صبح به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.

جدول اطلاعاتی