اخبار انجمن
1400/06/20

اطلاعیه شماره ٣٤١-آغاز واكسیناسیون پرسنل واحدهای تولیدی تجهیزات پزشكیبه اطلاع می رساند با پیگیری صورت گرفته، اسامی كلیه پرسنل واحدهای تولیدی كه پیش از این نسبت به ارسال مدارك مربوط به واكسیناسیون به دبیرخانه انجمن اقدام نموده اند، در سامانه واكسن وزارت بهداشت ثبت شده و امكان پیگیری محل تزریق و زمان آن از طریق این سامانه به نشانی salamat.gov.ir میسر گردیده است.

لازم به ذكر است انجمن در حال تهیه لیست افراد باقی مانده و اعلام به وزارت بهداشت طی روز آتی می باشد.