ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
9 آتا طب سان پوریا پزشکی
10 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
11 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
12 آذین طب سلامت رازی پزشکی
13 آرمان امداد التیام پزشکی
14 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
15 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
16 آرنیکا فام پرند پزشکی
17 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
18 آریا طب فیروز پزشکی
19 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
20 آسیا جراح پیشرو پزشکی
21 آسیا گلد من پزشکی
22 آلتون تأمین پویا پزشکی
23 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
24 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
25 آیریا برنا ملزومات دارویی
26 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
27 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
28 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
29 ابزار درمان پزشکی
30 ابزار شفا میبد پزشکی
31 ابزار طب پویا پزشکی
32 احسان طب پزشکی
33 احسان طب پارسیان پزشکی
34 احیا درمان پیشرفته پزشکی
35 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
36 ارم کوشا پزشکی
37 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
38 استوار طب ایرانیان پزشکی
39 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
40 افرا مد پارس پزشکی
41 افق صنعت مدیسا پزشکی
42 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
43 الهام طب پزشکی
44 اوحد پزشکی
45 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
46 اوسینا پزشکی
47 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
48 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
49 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
50 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
51 ایرانیان همگام مهر پزشکی
52 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
53 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
54 ایکس ری ایران پزشکی
55 ایمن ایجاز پزشکی
56 ایوان پرتو جم پزشکی
57 ایران خودساز آزمایشگاهی
58 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
59 بافته پزشکی
60 بافتینه پزشکی
61 باند طبی شمال پزشکی
62 باند و گاز آریان رازی پزشکی
63 باند و گاز سبز شمال پزشکی
64 باند و گاز صفا طب پزشکی
65 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
66 باندهای پزشكی ایران پزشکی
67 بسپار صنعت فاخر پزشکی
68 بوشهر پلاست کار پزشکی
69 به سو شفا پزشکی
70 بهار طب امین پزشکی
71 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
72 بهداد آزمایشگاهی
73 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
74 بهساز طب پزشکی
75 بهنام طب ایرانیان پزشکی
76 بهنوار ایران پزشکی
77 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
78 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
79 بیونیک آزمایشگاهی
80 پادتن علم آزمایشگاهی
81 پارس پاد پزشکی
82 پارس پرتو امرتات پزشکی
83 پارس سینوهه پاد پزشکی
84 پارمدیک پزشکی
85 پاک گستر پزشکی
86 پالیز طب شفق پزشکی
87 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
88 پایا فناوران فردوسی پزشکی
89 پایامد الکترونیک پزشکی
90 پدرام طب بندر پزشکی
91 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
92 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
93 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
94 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
95 پوشش طب مانی پزشکی
96 پویان طب خادم آزمایشگاهی
97 پیاوار پزشکی
98 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
99 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
100 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
101 پیشگامان راه طب پزشکی
102 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
103 تابان سار پزشکی
104 تایان طب خاورمیانه پزشکی
105 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
106 تجهیز طب بارمان پزشکی
107 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
108 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
109 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
110 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
111 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
112 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
113 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
114 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
115 تری مد پزشکی
116 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
117 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
118 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
119 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
120 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
121 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
122 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
123 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
124 تولیدی طب ایران پزشکی
125 ثمین طب باربد پزشکی
126 ثمین طب مهر پزشکی
127 جویا الکترونیک دندانپزشکی
128 جهان گسترش تجارت پزشکی
129 چابک صنعت پیشگام پزشکی
130 حامی نوزاد پارس پزشکی
131 حریر نوین سپاهان پزشکی
132 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
133 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
134 داده گستران دنا پزشکی
135 دارو ساحل پزشکی
136 دارو سازی عماد پزشکی
137 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
138 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
139 دانش طب امروز پزشکی
140 داوین سا پزشکی
141 دایراک صنعت درمان پزشکی
142 درمان تجهیز آفرید پزشکی
143 دریای طب اندیشان پزشکی
144 دستکش حریر ایران پزشکی
145 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
146 دلشید پزشکی
147 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
148 دنیز طب ایرانیان پزشکی
149 دوستان نیک پزشکی
150 دیبا طب توس پزشکی
151 راد طب نقش جهان پزشکی
152 رادیس طب پزشکی
153 رازان پرداز تهران پزشکی
154 رامین طب سپاهان پزشکی
155 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
156 راهیان طب صبا پزشکی
157 رضا راد ملزومات دارویی
158 رمز آسا پزشکی
159 ریحان تن آرا مد پزشکی
160 زرین طب کالا پزشکی
161 زندی طب سه سیب پزشکی
162 ژال تجهیز آزمایشگاهی
163 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
164 ساریا مهر پزشکی
165 سازگان گستر پزشکی
166 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
167 سامان طب مبین پزشکی
168 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
169 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
170 سرآمد طب پارایه پزشکی
171 سرمد درمان پزشکی
172 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
173 سوپا پزشکی دندانپزشکی
174 سهل گستران درمان پزشکی
175 سینا ژن آزمایشگاهی
176 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
177 شفا درد پزشکی
178 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
179 شیما پرتو پزشکی
180 شیمی فن آزمایشگاهی
181 شیما آزمایشگاهی
182 صانع طب پزشکی
183 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
184 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
185 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
186 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
187 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
188 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
189 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
190 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
191 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
192 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
193 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
194 صنعت پایدار مبین پزشکی
195 صنعت رایان پارس پزشکی
196 صنعت یاران آزمایشگاهی
197 طب تصویر پزشکی
198 طب گستر صدرا پزشکی
199 طب و پلیمر پزشکی
200 طب و صنعت یاسین پزشکی
201 طبی مادران پزشکی
202 طبیب صبا افزار پزشکی
203 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
204 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
205 عادل نوین سپاهان پزشکی
206 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
207 عطا طب نوین پزشکی
208 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
209 فارمد پلاست پویان پزشکی
210 فارمد پلیمر رایان پزشکی
211 فخر سینا دندانپزشکی
212 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
213 فراز کاویان آزمایشگاهی
214 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
215 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
216 فرسار تجارت پزشکی
217 فن آذرخش پزشکی
218 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
219 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
220 فنون طب رستاک پزشکی
221 فنون طب فرتاک پزشکی
222 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
223 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
224 کاوشگر گستر طب پزشکی
225 کوشا فن پارس دندانپزشکی
226 کهربا تراشه پزشکی
227 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
228 کیانا درمان پزشکی
229 کیتوتک پزشکی
230 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
231 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
232 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
233 کیهان بد پزشکی
234 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
235 گل ارکیده خراسان پزشکی
236 گلچای دندانپزشکی
237 گوهر شفا پزشکی
238 گهر بافت قائم پزشکی
239 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
240 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
241 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
242 مبتکران دنیای فردا پزشکی
243 مخازن طبی آبادیس پزشکی
244 مد فناوران پلاس پزشکی
245 مدار سلامت پزشکی
246 مدی تک سیس پزشکی
247 مدیا کاوش پزشکی
248 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
249 ملورین دندانپزشکی
250 من آزمایشگاهی
251 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
252 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
253 مهر طب جی پزشکی
254 مهر طب ماکو پزشکی
255 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
256 مهران طب شیراز پزشکی
257 مهران طب مد پزشکی
258 مهرپویان بهداشت پزشکی
259 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
260 مهندسی پارس نهند پزشکی
261 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
262 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
263 مهندسی شنگرف طب پزشکی
264 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
265 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
266 نادر طب گستران جنوب پزشکی
267 نخ جراحان پارس پزشکی
268 نسج طب کیهان پزشکی
269 نگین سلامت سپاهان پزشکی
270 نواتیس طب پزشکی
271 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
272 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
273 نورسته یار پزشکی
274 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
275 نوید پرتو نما پزشکی
276 نوین باند اصفهان پزشکی
277 نیک تک فن آوری پزشکی
278 نیکجو ابزار طب پزشکی
279 وسام طب وندا پزشکی
280 هپاسکو پزشکی
281 هلال طب پزشکی
282 هماس طب پزشکی
283 هوایار پزشکی
284 هورا طب خرمدره پزشکی
285 هورطب پزشکی
286 یکتا تجهیز البرز پزشکی