ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرنیکا فام پرند پزشکی
12 آریا طب فیروز پزشکی
13 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
14 آسیا جراح پیشرو پزشکی
15 آسیا گلد من پزشکی
16 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
17 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
18 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
19 ابزار درمان پزشکی
20 ابزار شفا میبد پزشکی
21 ابزار طب پویا پزشکی
22 احسان طب پزشکی
23 احسان طب پارسیان پزشکی
24 احیا درمان پیشرفته پزشکی
25 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
26 ارم کوشا پزشکی
27 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
28 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
29 افرا خاکی پارس پزشکی
30 افق صنعت مدیسا پزشکی
31 الهام طب پزشکی
32 اوحد پزشکی
33 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
34 اوسینا پزشکی
35 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
36 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
37 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
38 ایرانیان همگام مهر پزشکی
39 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
40 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
41 ایکس ری ایران پزشکی
42 ایران خودساز آزمایشگاهی
43 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
44 بافته پزشکی
45 بافتینه پزشکی
46 باند طبی شمال پزشکی
47 باند و گاز آریان رازی پزشکی
48 باند و گاز سبز شمال پزشکی
49 باند و گاز صفا طب پزشکی
50 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
51 باندهای پزشكی ایران پزشکی
52 بسپار صنعت فاخر پزشکی
53 به سو شفا پزشکی
54 بهار طب امین پزشکی
55 بهبود سلامت مهم ( موقت) پزشکی دندانپزشکی
56 بهداد آزمایشگاهی
57 بهساز طب پزشکی
58 بهنام طب ایرانیان پزشکی
59 بهنوار ایران پزشکی
60 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
61 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
62 بیونیک آزمایشگاهی
63 پادتن علم آزمایشگاهی
64 پارس پاد پزشکی
65 پارس سینوهه پاد پزشکی
66 پارمدیک پزشکی
67 پاک گستر پزشکی
68 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
69 پایامد الکترونیک پزشکی
70 پدرام طب بندر پزشکی
71 پرنیان گستر پرتو سنج(موقت) پزشکی
72 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
73 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
74 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
75 پویا طب الیکا پزشکی
76 پیاوار پزشکی
77 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
78 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
79 پیشگامان راه طب پزشکی
80 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
81 تایان طب خاورمیانه پزشکی
82 تجهیز طب بارمان پزشکی
83 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
84 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
85 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
86 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
87 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
88 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
89 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
90 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
91 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
92 تری مد پزشکی
93 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
94 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
95 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
96 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
97 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
98 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
99 ثمین طب باربد پزشکی
100 ثمین طب مهر پزشکی
101 جویا الکترونیک دندانپزشکی
102 جهان قلب پزشکی
103 جهان گسترش تجارت پزشکی
104 چابک صنعت پیشگام پزشکی
105 حامی نوزاد پارس پزشکی
106 حریر نوین سپاهان پزشکی
107 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
108 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
109 داده گستران دنا پزشکی
110 دارو ساحل پزشکی
111 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
112 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
113 داوین سا پزشکی
114 دایراک صنعت درمان پزشکی
115 درمان تجهیز آفرید پزشکی
116 دریای طب اندیشان پزشکی
117 دستکش حریر ایران پزشکی
118 دلشید پزشکی
119 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
120 دنیز طب ایرانیان پزشکی
121 دوستان نیک پزشکی
122 دیبا طب توس پزشکی
123 راد طب نقش جهان پزشکی
124 رادیس طب
125 رازان پرداز تهران پزشکی
126 رامین طب سپاهان پزشکی
127 راهیان طب صبا پزشکی
128 رضا راد ملزومات دارویی
129 رمز آسا پزشکی
130 ریحان تن آرا مد پزشکی
131 زرین طب کالا پزشکی
132 زندی طب سه سیب پزشکی
133 ژال تجهیز آزمایشگاهی
134 ساریا مهر پزشکی
135 سازگان گستر پزشکی
136 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
137 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
138 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
139 سرآمد طب پارایه پزشکی
140 سرمد درمان پزشکی
141 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
142 سوپا پزشکی دندانپزشکی
143 سهل گستران درمان پزشکی
144 سینا ژن آزمایشگاهی
145 شفا درد پزشکی
146 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
147 شیما پرتو پزشکی
148 شیمی فن آزمایشگاهی
149 شیما آزمایشگاهی
150 صانع طب پزشکی
151 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
152 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
153 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
154 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
155 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
156 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
157 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
158 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
159 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
160 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
161 صنعت پایدار مبین پزشکی
162 صنعت رایان پارس پزشکی
163 صنعت یاران آزمایشگاهی
164 طب ایران پزشکی
165 طب تصویر پزشکی
166 طب گستر صدرا پزشکی
167 طب و پلیمر پزشکی
168 طبی مادران پزشکی
169 طبیب صبا افزار پزشکی
170 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
171 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
172 عادل نوین سپاهان پزشکی
173 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
174 عطا طب نوین پزشکی
175 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
176 فارمد پلاست پویان پزشکی
177 فخر سینا دندانپزشکی
178 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
179 فراز کاویان آزمایشگاهی
180 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
181 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
182 فرسار تجارت پزشکی
183 فن آذرخش پزشکی
184 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
185 فنون طب رستاک پزشکی
186 فنون طب فرتاک پزشکی
187 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
188 کاوشگر گستر طب پزشکی
189 کوشا فن پارس دندانپزشکی
190 کهربا تراشه پزشکی
191 کیانا درمان پزشکی
192 کیتوتک پزشکی
193 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
194 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
195 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
196 کیهان بد پزشکی
197 گروه برنامه نویسی پرین پرواز
198 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
199 گل ارکیده خراسان پزشکی
200 گلچای دندانپزشکی
201 گوهر شفا پزشکی
202 گهر بافت قائم پزشکی
203 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
204 ماد پزشکی
205 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
206 مبتکران دنیای فردا پزشکی
207 مخازن طبی آبادیس پزشکی
208 مدی تک سیس پزشکی
209 مدیا کاوش (عضو موقت) پزشکی
210 مصور بعد سوم (موقت) پزشکی
211 ملورین دندانپزشکی
212 من آزمایشگاهی
213 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
214 مهر طب جی پزشکی
215 مهر طب ماکو پزشکی
216 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
217 مهران طب شیراز پزشکی
218 مهران طب مد پزشکی
219 مهرپویان بهداشت پزشکی
220 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
221 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
222 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
223 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
224 نادر طب گستران جنوب پزشکی
225 نانو پوش طب پزشکی
226 نخ جراحان پارس پزشکی
227 نسج طب کیهان پزشکی
228 نگین سلامت سپاهان پزشکی
229 نواتیس طب پزشکی
230 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
231 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
232 نورسته یار پزشکی
233 نوید پرتو نما پزشکی
234 نوین باند اصفهان پزشکی
235 نیک تک فن آوری پزشکی
236 نیکجو ابزار طب پزشکی
237 ویرا اندیشه پاد
238 هپاسکو پزشکی
239 هلال طب پزشکی
240 هماس طب پزشکی
241 هوایار پزشکی
242 هورا طب پزشکی
243 هورطب پزشکی