ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آتا طب سان پوریا پزشکی
8 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
9 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان امداد التیام پزشکی
12 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
13 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
14 آرنیکا فام پرند پزشکی
15 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
16 آریا طب فیروز پزشکی
17 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
18 آسیا جراح پیشرو پزشکی
19 آسیا گلد من پزشکی
20 آلتون تأمین پویا پزشکی
21 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
22 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
23 آوان طب پزشکی
24 آیریا برنا ملزومات دارویی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
27 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار شفا میبد پزشکی
30 ابزار طب پویا پزشکی
31 احسان طب پارسیان پزشکی
32 احسان طب سپاهان پزشکی
33 احیا درمان پیشرفته پزشکی
34 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
35 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
36 ارم کوشا پزشکی
37 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
38 استوار طب ایرانیان پزشکی
39 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
40 الهام طب پزشکی
41 اوحد پزشکی
42 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
43 اوسینا پزشکی
44 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
45 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
46 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
47 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
48 ایرانیان همگام مهر پزشکی
49 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
50 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
51 ایکس ری ایران پزشکی
52 ایمن ایجاز پزشکی
53 ایوان پرتو جم پزشکی
54 ایران خودساز آزمایشگاهی
55 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
56 بافته پزشکی
57 بافتینه پزشکی
58 باند طبی شمال پزشکی
59 باند و گاز آریان رازی پزشکی
60 باند و گاز سبز شمال پزشکی
61 باند و گاز صفا طب پزشکی
62 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
63 باندهای پزشكی ایران پزشکی
64 بسپار صنعت فاخر پزشکی
65 بوشهر پلاست کار پزشکی
66 به سو شفا پزشکی
67 بهار طب امین پزشکی
68 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
69 بهداد آزمایشگاهی
70 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
71 بهساز طب پزشکی
72 بهنام طب ایرانیان پزشکی
73 بهنوار ایران پزشکی
74 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
75 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
76 بیونیک آزمایشگاهی
77 پادتن علم آزمایشگاهی
78 پارس پاد پزشکی
79 پارس پرتو امرتات پزشکی
80 پارس سینوهه پاد پزشکی
81 پارمدیک پزشکی
82 پاک گستر پزشکی
83 پالیز طب شفق پزشکی
84 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
85 پایا فناوران فردوسی پزشکی
86 پایامد الکترونیک پزشکی
87 پدرام طب بندر پزشکی
88 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
89 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
90 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
91 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
92 پوشش طب مانی پزشکی
93 پویان طب خادم آزمایشگاهی
94 پیاوار پزشکی
95 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
96 پیشرو کاسپین سلامت پزشکی
97 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
98 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
99 پیشگامان راه طب پزشکی
100 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
101 تابان سار پزشکی
102 تایان طب خاورمیانه پزشکی
103 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
104 تجهیز طب بارمان پزشکی
105 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
106 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
107 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
108 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
109 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
110 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
111 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
112 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
113 تری مد پزشکی
114 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
115 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
116 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
117 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
118 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
119 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
120 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
121 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
122 تولیدی طب ایران پزشکی
123 ثمین طب باربد پزشکی
124 ثمین طب مهر پزشکی
125 جویا الکترونیک دندانپزشکی
126 جهان گسترش تجارت پزشکی
127 چابک صنعت پیشگام پزشکی
128 چالیان طب پزشکی
129 حامی نوزاد پارس پزشکی
130 حریر نوین سپاهان پزشکی
131 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
132 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
133 داده گستران دنا پزشکی
134 دارو ساحل پزشکی
135 دارو سازی عماد پزشکی
136 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
137 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
138 دانش طب امروز پزشکی
139 داوین سا پزشکی
140 دایراک صنعت درمان پزشکی
141 درمان تجهیز آفرید پزشکی
142 دریای طب اندیشان پزشکی
143 دستکش حریر ایران پزشکی
144 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
145 دلشید پزشکی
146 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
147 دنیز طب ایرانیان پزشکی
148 دوستان نیک پزشکی
149 دیبا طب توس پزشکی
150 راد طب نقش جهان پزشکی
151 رادیس طب پزشکی
152 رازان پرداز تهران پزشکی
153 رامین طب سپاهان پزشکی
154 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
155 راهیان طب صبا پزشکی
156 رضا راد ملزومات دارویی
157 رمز آسا پزشکی
158 ریحان تن آرا مد پزشکی
159 زرین طب کالا پزشکی
160 زندی طب سه سیب پزشکی
161 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
162 ژال تجهیز آزمایشگاهی
163 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
164 ساریا مهر پزشکی
165 سازگان گستر پزشکی
166 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
167 سامان طب مبین پزشکی
168 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
169 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
170 سرآمد طب پارایه پزشکی
171 سرمد درمان پزشکی
172 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
173 سوپا پزشکی دندانپزشکی
174 سهل گستران درمان پزشکی
175 سینا ژن آزمایشگاهی
176 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
177 شفا درد پزشکی
178 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
179 شیما پرتو پزشکی
180 شیمی فن آزمایشگاهی
181 شیما آزمایشگاهی
182 صانع طب پزشکی
183 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
184 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
185 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
186 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
187 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
188 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
189 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
190 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
191 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
192 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
193 صنایع دندانپزشکی ایران دندانپزشکی
194 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
195 صنعت پایدار مبین پزشکی
196 صنعت رایان پارس پزشکی
197 صنعت یاران آزمایشگاهی
198 طب تصویر پزشکی
199 طب گستر صدرا پزشکی
200 طب و پلیمر پزشکی
201 طب و صنعت یاسین پزشکی
202 طبی مادران پزشکی
203 طبیب صبا افزار پزشکی
204 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
205 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
206 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
207 عادل نوین سپاهان پزشکی
208 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
209 عطا طب نوین پزشکی
210 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
211 فارمد پلاست پویان پزشکی
212 فارمد پلیمر رایان پزشکی
213 فخر سینا دندانپزشکی
214 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
215 فراز کاویان آزمایشگاهی
216 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
217 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
218 فرسار تجارت پزشکی
219 فن آذرخش پزشکی
220 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
221 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
222 فنون طب رستاک پزشکی
223 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
224 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
225 کاوشگر گستر طب پزشکی
226 کوشا فن پارس دندانپزشکی
227 کهربا تراشه پزشکی
228 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
229 کیانا درمان پزشکی
230 کیتوتک پزشکی
231 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
232 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
233 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
234 کیهان بد پزشکی
235 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
236 گل ارکیده خراسان پزشکی
237 گلچای دندانپزشکی
238 گوهر شفا پزشکی
239 گهر بافت قائم پزشکی
240 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
241 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
242 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
243 مبتکران دنیای فردا پزشکی
244 مخازن طبی آبادیس پزشکی
245 مد فناوران پلاس پزشکی
246 مدار سلامت پزشکی
247 مدی تک سیس پزشکی
248 مدیا کاوش پزشکی
249 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
250 ملورین دندانپزشکی
251 من آزمایشگاهی
252 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
253 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
254 مهر طب جی پزشکی
255 مهر طب ماکو پزشکی
256 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
257 مهران طب شیراز پزشکی
258 مهران طب مد پزشکی
259 مهرپویان بهداشت پزشکی
260 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
261 مهندسی پارس نهند پزشکی
262 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
263 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
264 مهندسی شنگرف طب پزشکی
265 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
266 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
267 نادر طب گستران جنوب پزشکی
268 نخ جراحان پارس پزشکی
269 نسج طب کیهان پزشکی
270 نگین سلامت سپاهان پزشکی
271 نواتیس طب پزشکی
272 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
273 نورسته یار پزشکی
274 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
275 نوید پرتو نما پزشکی
276 نوین باند اصفهان پزشکی
277 نیکجو ابزار طب پزشکی
278 والا درمان امیر کبیر پزشکی
279 وسام طب وندا پزشکی
280 هپاسکو پزشکی
281 هلال طب پزشکی
282 هماس طب پزشکی
283 هوایار پزشکی
284 هورا طب خرمدره پزشکی
285 هورطب پزشکی
286 یکتا تجهیز البرز پزشکی