ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
12 آرنیکا فام پرند پزشکی
13 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
14 آریا طب فیروز پزشکی
15 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
16 آسیا جراح پیشرو پزشکی
17 آسیا گلد من پزشکی
18 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
19 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
20 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
21 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
22 ابزار درمان پزشکی
23 ابزار شفا میبد پزشکی
24 ابزار طب پویا پزشکی
25 احسان طب پزشکی
26 احسان طب پارسیان پزشکی
27 احیا درمان پیشرفته پزشکی
28 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
29 ارم کوشا پزشکی
30 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
31 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
32 افرا مد پارس پزشکی
33 افق صنعت مدیسا پزشکی
34 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
35 الهام طب پزشکی
36 اوحد پزشکی
37 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
38 اوسینا پزشکی
39 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
40 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
41 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
42 ایرانیان همگام مهر پزشکی
43 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
44 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
45 ایکس ری ایران پزشکی
46 ایمن ایجاز پزشکی
47 ایران خودساز آزمایشگاهی
48 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
49 بافته پزشکی
50 بافتینه پزشکی
51 باند طبی شمال پزشکی
52 باند و گاز آریان رازی پزشکی
53 باند و گاز سبز شمال پزشکی
54 باند و گاز صفا طب پزشکی
55 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
56 باندهای پزشكی ایران پزشکی
57 بسپار صنعت فاخر پزشکی
58 بوشهر پلاست کار پزشکی
59 به سو شفا پزشکی
60 بهار طب امین پزشکی
61 بهداد آزمایشگاهی
62 بهساز طب پزشکی
63 بهنام طب ایرانیان پزشکی
64 بهنوار ایران پزشکی
65 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
66 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
67 بیونیک آزمایشگاهی
68 پادتن علم آزمایشگاهی
69 پارس پاد پزشکی
70 پارس سینوهه پاد پزشکی
71 پارمدیک پزشکی
72 پاک گستر پزشکی
73 پالیز طب شفق پزشکی
74 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
75 پایامد الکترونیک پزشکی
76 پدرام طب بندر پزشکی
77 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
78 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
79 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
80 پیاوار پزشکی
81 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
82 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
83 پیشگامان راه طب پزشکی
84 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
85 تابان سار پزشکی
86 تایان طب خاورمیانه پزشکی
87 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
88 تجهیز طب بارمان پزشکی
89 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
90 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
91 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
92 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
93 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
94 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
95 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
96 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
97 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
98 تری مد پزشکی
99 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
100 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
101 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
102 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
103 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
104 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
105 تولیدی طب ایران پزشکی
106 ثمین طب باربد پزشکی
107 ثمین طب مهر پزشکی
108 جویا الکترونیک دندانپزشکی
109 جهان قلب پزشکی
110 جهان گسترش تجارت پزشکی
111 چابک صنعت پیشگام پزشکی
112 حامی نوزاد پارس پزشکی
113 حریر نوین سپاهان پزشکی
114 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
115 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
116 داده گستران دنا پزشکی
117 دارو ساحل پزشکی
118 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
119 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
120 دانش طب امروز پزشکی
121 داوین سا پزشکی
122 دایراک صنعت درمان پزشکی
123 درمان تجهیز آفرید پزشکی
124 دریای طب اندیشان پزشکی
125 دستکش حریر ایران پزشکی
126 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
127 دلشید پزشکی
128 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
129 دنیز طب ایرانیان پزشکی
130 دوستان نیک پزشکی
131 دیبا طب توس پزشکی
132 راد طب نقش جهان پزشکی
133 رادیس طب پزشکی
134 رازان پرداز تهران پزشکی
135 رامین طب سپاهان پزشکی
136 رضا راد ملزومات دارویی
137 رمز آسا پزشکی
138 ریحان تن آرا مد پزشکی
139 زرین طب کالا پزشکی
140 زندی طب سه سیب پزشکی
141 ژال تجهیز آزمایشگاهی
142 ساریا مهر پزشکی
143 سازگان گستر پزشکی
144 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
145 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
146 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
147 سرآمد طب پارایه پزشکی
148 سرمد درمان پزشکی
149 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
150 سوپا پزشکی دندانپزشکی
151 سهل گستران درمان پزشکی
152 سینا ژن آزمایشگاهی
153 شفا درد پزشکی
154 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
155 شیما پرتو پزشکی
156 شیمی فن آزمایشگاهی
157 شیما آزمایشگاهی
158 صانع طب پزشکی
159 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
160 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
161 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
162 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
163 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
164 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
165 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
166 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
167 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
168 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
169 صنعت پایدار مبین پزشکی
170 صنعت رایان پارس پزشکی
171 صنعت یاران آزمایشگاهی
172 طب ایران پزشکی
173 طب تصویر پزشکی
174 طب گستر صدرا پزشکی
175 طب و پلیمر پزشکی
176 طب و صنعت یاسین پزشکی
177 طبی مادران پزشکی
178 طبیب صبا افزار پزشکی
179 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
180 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
181 عادل نوین سپاهان پزشکی
182 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
183 عطا طب نوین پزشکی
184 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
185 فارمد پلاست پویان پزشکی
186 فخر سینا دندانپزشکی
187 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
188 فراز کاویان آزمایشگاهی
189 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
190 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
191 فرسار تجارت پزشکی
192 فن آذرخش پزشکی
193 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
194 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
195 فنون طب رستاک پزشکی
196 فنون طب فرتاک پزشکی
197 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
198 کاوشگر گستر طب پزشکی
199 کوشا فن پارس دندانپزشکی
200 کهربا تراشه پزشکی
201 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
202 کیانا درمان پزشکی
203 کیتوتک پزشکی
204 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
205 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
206 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
207 کیهان بد پزشکی
208 گروه برنامه نویسی پرین پرواز
209 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
210 گل ارکیده خراسان پزشکی
211 گلچای دندانپزشکی
212 گوهر شفا پزشکی
213 گهر بافت قائم پزشکی
214 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
215 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
216 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
217 مبتکران دنیای فردا پزشکی
218 مخازن طبی آبادیس پزشکی
219 مدی تک سیس پزشکی
220 ملورین دندانپزشکی
221 من آزمایشگاهی
222 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
223 مهر طب جی پزشکی
224 مهر طب ماکو پزشکی
225 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
226 مهران طب شیراز پزشکی
227 مهران طب مد پزشکی
228 مهرپویان بهداشت پزشکی
229 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
230 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
231 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
232 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
233 نادر طب گستران جنوب پزشکی
234 نخ جراحان پارس پزشکی
235 نسج طب کیهان پزشکی
236 نگین سلامت سپاهان پزشکی
237 نواتیس طب پزشکی
238 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
239 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
240 نورسته یار پزشکی
241 نوید پرتو نما پزشکی
242 نوین باند اصفهان پزشکی
243 نیک تک فن آوری پزشکی
244 نیکجو ابزار طب پزشکی
245 هپاسکو پزشکی
246 هلال طب پزشکی
247 هماس طب پزشکی
248 هوایار پزشکی
249 هورا طب پزشکی
250 هورطب پزشکی