ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرنیکا فام پرند پزشکی
12 آریا طب فیروز پزشکی
13 آسیا جراح پیشرو پزشکی
14 آسیا گلد من پزشکی
15 آوا تجهیز ایرانیان
16 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
17 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
18 ابزار درمان پزشکی
19 ابزار شفا میبد پزشکی
20 ابزار طب پویا پزشکی
21 احسان طب پزشکی
22 احیا درمان پیشرفته پزشکی
23 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
24 ارم کوشا پزشکی
25 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
26 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
27 افرا خاکی پارس پزشکی
28 افق صنعت مدیسا پزشکی
29 الهام طب پزشکی
30 اوحد پزشکی
31 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
32 اوسینا پزشکی
33 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
34 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
35 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
36 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
37 ایرانیان همگام مهر پزشکی
38 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
39 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
40 ایکس ری ایران پزشکی
41 ایران خودساز آزمایشگاهی
42 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
43 بافته پزشکی
44 بافتینه پزشکی
45 باند طبی شمال پزشکی
46 باند و گاز آریان رازی پزشکی
47 باند و گاز سبز شمال پزشکی
48 باند و گاز صفا طب پزشکی
49 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
50 باندهای پزشكی ایران پزشکی
51 به سو شفا پزشکی
52 بهبود سلامت مهم ( موقت) پزشکی دندانپزشکی
53 بهداد آزمایشگاهی
54 بهساز طب پزشکی
55 بهنام طب ایرانیان پزشکی
56 بهنوار ایران پزشکی
57 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
58 بین المللی تراست خاورمیانه
59 بیونیک آزمایشگاهی
60 پادتن علم آزمایشگاهی
61 پارس پاد پزشکی
62 پارس سینوهه پاد
63 پارمدیک پزشکی
64 پاک گستر پزشکی
65 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
66 پایامد الکترونیک پزشکی
67 پدرام طب بندر پزشکی
68 پرنیان گستر پرتو سنج(موقت) پزشکی
69 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
70 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
71 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
72 پویا طب الیکا
73 پیاوار پزشکی
74 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
75 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
76 پیشگامان راه طب پزشکی
77 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
78 تایان طب خاورمیانه پزشکی
79 تجهیز طب بارمان پزشکی
80 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
81 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
82 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
83 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
84 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
85 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
86 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
87 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
88 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
89 تری مد پزشکی
90 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
91 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
92 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
93 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
94 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
95 تولیدی تجهیزات پزشکی بهار طب امین
96 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
97 ثمین طب باربد پزشکی
98 ثمین طب مهر پزشکی
99 جویا الکترونیک دندانپزشکی
100 جهان قلب پزشکی
101 جهان گسترش تجارت پزشکی
102 چابک صنعت پیشگام پزشکی
103 حامی نوزاد پارس پزشکی
104 حریر نوین سپاهان پزشکی
105 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
106 داده گستران دنا پزشکی
107 دارو ساحل پزشکی
108 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
109 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
110 داوین سا پزشکی
111 دایراک صنعت درمان پزشکی
112 درمان تجهیز آفرید پزشکی
113 دریای طب اندیشان پزشکی
114 دستکش حریر ایران پزشکی
115 دلشید پزشکی
116 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
117 دنیز طب ایرانیان پزشکی
118 دوستان نیک پزشکی
119 راد طب نقش جهان پزشکی
120 رازان پرداز تهران پزشکی
121 رامین طب سپاهان پزشکی
122 راهیان طب صبا پزشکی
123 رضا راد ملزومات دارویی
124 رمز آسا پزشکی
125 ریحان تن آرا مد پزشکی
126 زرین طب کالا پزشکی
127 زندی طب سه سیب پزشکی
128 ژال تجهیز آزمایشگاهی
129 ساریا مهر پزشکی
130 سازگان گستر پزشکی
131 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
132 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
133 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
134 سرآمد طب پارایه پزشکی
135 سرمد درمان پزشکی
136 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
137 سوپا پزشکی دندانپزشکی
138 سهل گستران درمان پزشکی
139 سینا ژن آزمایشگاهی
140 شفا درد پزشکی
141 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
142 شیما پرتو پزشکی
143 شیمی فن آزمایشگاهی
144 شیما آزمایشگاهی
145 صانع طب پزشکی
146 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
147 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
148 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
149 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
150 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
151 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
152 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
153 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
154 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
155 صنعت پایدار مبین پزشکی
156 صنعت یاران آزمایشگاهی
157 طب تصویر پزشکی
158 طب گستر صدرا پزشکی
159 طب و پلیمر پزشکی
160 طبی مادران پزشکی
161 طبیب صبا افزار پزشکی
162 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
163 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
164 عادل نوین سپاهان پزشکی
165 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
166 عطا طب نوین پزشکی
167 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
168 فارمد پلاست پویان پزشکی
169 فخر سینا دندانپزشکی
170 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
171 فراز کاویان آزمایشگاهی
172 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
173 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
174 فرسار تجارت پزشکی
175 فن آذرخش پزشکی
176 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
177 فنون طب رستاک پزشکی
178 فنون طب فرتاک پزشکی
179 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
180 کاوشگر گستر طب پزشکی
181 کوشا فن پارس دندانپزشکی
182 کهربا تراشه پزشکی
183 کیانا درمان پزشکی
184 کیتوتک پزشکی
185 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
186 کیهان بد پزشکی
187 گروه برنامه نویسی پرین پرواز
188 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
189 گل ارکیده خراسان پزشکی
190 گلچای دندانپزشکی
191 گوهر شفا پزشکی
192 گهر بافت قائم پزشکی
193 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
194 ماد پزشکی
195 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
196 مبتکران دنیای فردا پزشکی
197 مخازن طبی آبادیس پزشکی
198 مدی تک سیس پزشکی
199 مدیا کاوش (عضو موقت) پزشکی
200 مصور بعد سوم (موقت) پزشکی
201 ملورین دندانپزشکی
202 من آزمایشگاهی
203 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
204 مهر طب جی پزشکی
205 مهر طب ماکو پزشکی
206 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
207 مهران طب شیراز پزشکی
208 مهران طب مد پزشکی
209 مهرپویان بهداشت پزشکی
210 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
211 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
212 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
213 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
214 نادر طب گستران جنوب پزشکی
215 نانو پوش طب پزشکی
216 نخ جراحان پارس
217 نسج طب کیهان پزشکی
218 نگین سلامت سپاهان پزشکی
219 نواتیس طب پزشکی
220 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
221 نورسته یار پزشکی
222 نوید پرتو نما پزشکی
223 نوین باند اصفهان پزشکی
224 نیک تک فن آوری پزشکی
225 نیکجو ابزار طب پزشکی
226 هپاسکو پزشکی
227 هلال طب پزشکی
228 هماس طب پزشکی
229 هوایار پزشکی
230 هورا طب پزشکی
231 هورطب پزشکی