ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
12 آرنیکا فام پرند پزشکی
13 آریا طب فیروز پزشکی
14 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
15 آسیا جراح پیشرو پزشکی
16 آسیا گلد من پزشکی
17 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
18 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
19 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
20 ابزار درمان پزشکی
21 ابزار شفا میبد پزشکی
22 ابزار طب پویا پزشکی
23 احسان طب پزشکی
24 احسان طب پارسیان پزشکی
25 احیا درمان پیشرفته پزشکی
26 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
27 ارم کوشا پزشکی
28 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
29 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
30 افرا خاکی پارس پزشکی
31 افق صنعت مدیسا پزشکی
32 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
33 الهام طب پزشکی
34 اوحد پزشکی
35 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
36 اوسینا پزشکی
37 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
38 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
39 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
40 ایرانیان همگام مهر پزشکی
41 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
42 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
43 ایکس ری ایران پزشکی
44 ایران خودساز آزمایشگاهی
45 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
46 بافته پزشکی
47 بافتینه پزشکی
48 باند طبی شمال پزشکی
49 باند و گاز آریان رازی پزشکی
50 باند و گاز سبز شمال پزشکی
51 باند و گاز صفا طب پزشکی
52 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
53 باندهای پزشكی ایران پزشکی
54 بسپار صنعت فاخر پزشکی
55 بوشهر پلاست کار پزشکی
56 به سو شفا پزشکی
57 بهار طب امین پزشکی
58 بهبود سلامت مهم ( موقت) پزشکی دندانپزشکی
59 بهداد آزمایشگاهی
60 بهساز طب پزشکی
61 بهنام طب ایرانیان پزشکی
62 بهنوار ایران پزشکی
63 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
64 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
65 بیونیک آزمایشگاهی
66 پادتن علم آزمایشگاهی
67 پارس پاد پزشکی
68 پارس سینوهه پاد پزشکی
69 پارمدیک پزشکی
70 پاک گستر پزشکی
71 پالیز طب شفق پزشکی
72 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
73 پایامد الکترونیک پزشکی
74 پدرام طب بندر پزشکی
75 پرنیان گستر پرتو سنج(موقت) پزشکی
76 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
77 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
78 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
79 پویا طب الیکا پزشکی
80 پیاوار پزشکی
81 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
82 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
83 پیشگامان راه طب پزشکی
84 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
85 تابان سار پزشکی
86 تایان طب خاورمیانه پزشکی
87 تجهیز طب بارمان پزشکی
88 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
89 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
90 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
91 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
92 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
93 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
94 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
95 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
96 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
97 تری مد پزشکی
98 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
99 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
100 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
101 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
102 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
103 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
104 تولیدی طب ایران پزشکی
105 ثمین طب باربد پزشکی
106 ثمین طب مهر پزشکی
107 جویا الکترونیک دندانپزشکی
108 جهان قلب پزشکی
109 جهان گسترش تجارت پزشکی
110 چابک صنعت پیشگام پزشکی
111 حامی نوزاد پارس پزشکی
112 حریر نوین سپاهان پزشکی
113 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
114 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
115 داده گستران دنا پزشکی
116 دارو ساحل پزشکی
117 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
118 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
119 داوین سا پزشکی
120 دایراک صنعت درمان پزشکی
121 درمان تجهیز آفرید پزشکی
122 دریای طب اندیشان پزشکی
123 دستکش حریر ایران پزشکی
124 دلشید پزشکی
125 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
126 دنیز طب ایرانیان پزشکی
127 دوستان نیک پزشکی
128 دیبا طب توس پزشکی
129 راد طب نقش جهان پزشکی
130 رادیس طب
131 رازان پرداز تهران پزشکی
132 رامین طب سپاهان پزشکی
133 راهیان طب صبا پزشکی
134 رضا راد ملزومات دارویی
135 رمز آسا پزشکی
136 ریحان تن آرا مد پزشکی
137 زرین طب کالا پزشکی
138 زندی طب سه سیب پزشکی
139 ژال تجهیز آزمایشگاهی
140 ساریا مهر پزشکی
141 سازگان گستر پزشکی
142 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
143 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
144 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
145 سرآمد طب پارایه پزشکی
146 سرمد درمان پزشکی
147 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
148 سوپا پزشکی دندانپزشکی
149 سهل گستران درمان پزشکی
150 سینا ژن آزمایشگاهی
151 شفا درد پزشکی
152 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
153 شیما پرتو پزشکی
154 شیمی فن آزمایشگاهی
155 شیما آزمایشگاهی
156 صانع طب پزشکی
157 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
158 صنایع ارتوپدی