ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آذین طب سلامت رازی پزشکی
11 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
12 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
13 آرنیکا فام پرند پزشکی
14 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
15 آریا طب فیروز پزشکی
16 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
17 آسیا جراح پیشرو پزشکی
18 آسیا گلد من پزشکی
19 آلتون تأمین پویا آزمایشگاهی
20 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
21 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
22 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
23 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
24 ابزار درمان پزشکی
25 ابزار شفا میبد پزشکی
26 ابزار طب پویا پزشکی
27 احسان طب پزشکی
28 احسان طب پارسیان پزشکی
29 احیا درمان پیشرفته پزشکی
30 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
31 ارم کوشا پزشکی
32 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
33 استوار طب ایرانیان پزشکی
34 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
35 افرا مد پارس پزشکی
36 افق صنعت مدیسا پزشکی
37 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
38 الهام طب پزشکی
39 اوحد پزشکی
40 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
41 اوسینا پزشکی
42 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
43 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
44 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
45 ایرانیان همگام مهر پزشکی
46 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
47 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
48 ایکس ری ایران پزشکی
49 ایمن ایجاز پزشکی
50 ایران خودساز آزمایشگاهی
51 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
52 بافته پزشکی
53 بافتینه پزشکی
54 باند طبی شمال پزشکی
55 باند و گاز آریان رازی پزشکی
56 باند و گاز سبز شمال پزشکی
57 باند و گاز صفا طب پزشکی
58 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
59 باندهای پزشكی ایران پزشکی
60 بسپار صنعت فاخر پزشکی
61 بوشهر پلاست کار پزشکی
62 به سو شفا پزشکی
63 بهار طب امین پزشکی
64 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
65 بهداد آزمایشگاهی
66 بهساز طب پزشکی
67 بهنام طب ایرانیان پزشکی
68 بهنوار ایران پزشکی
69 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
70 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
71 بیونیک آزمایشگاهی
72 پادتن علم آزمایشگاهی
73 پارس پاد پزشکی
74 پارس سینوهه پاد پزشکی
75 پارمدیک پزشکی
76 پاک گستر پزشکی
77 پالیز طب شفق پزشکی
78 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
79 پایامد الکترونیک پزشکی
80 پدرام طب بندر پزشکی
81 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
82 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
83 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
84 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
85 پوشش طب مانی پزشکی
86 پیاوار پزشکی
87 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
88 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
89 پیشگامان راه طب پزشکی
90 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
91 تابان سار پزشکی
92 تایان طب خاورمیانه پزشکی
93 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
94 تجهیز طب بارمان پزشکی
95 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
96 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
97 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
98 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
99 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
100 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
101 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
102 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
103 تری مد پزشکی
104 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
105 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
106 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
107 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
108 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
109 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
110 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
111 تولیدی طب ایران پزشکی
112 ثمین طب باربد پزشکی
113 ثمین طب مهر پزشکی
114 جویا الکترونیک دندانپزشکی
115 جهان قلب پزشکی
116 جهان گسترش تجارت پزشکی
117 چابک صنعت پیشگام پزشکی
118 حامی نوزاد پارس پزشکی
119 حریر نوین سپاهان پزشکی
120 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
121 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
122 داده گستران دنا پزشکی
123 دارو ساحل پزشکی
124 دارو سازی عماد پزشکی
125 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
126 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
127 دانش طب امروز پزشکی
128 داوین سا پزشکی
129 دایراک صنعت درمان پزشکی
130 درمان تجهیز آفرید پزشکی
131 دریای طب اندیشان پزشکی
132 دستکش حریر ایران پزشکی
133 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
134 دلشید پزشکی
135 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
136 دنیز طب ایرانیان پزشکی
137 دوستان نیک پزشکی
138 دیبا طب توس پزشکی
139 راد طب نقش جهان پزشکی
140 رادیس طب پزشکی
141 رازان پرداز تهران پزشکی
142 رامین طب سپاهان پزشکی
143 رضا راد ملزومات دارویی
144 رمز آسا پزشکی
145 ریحان تن آرا مد پزشکی
146 زرین طب کالا پزشکی
147 زندی طب سه سیب پزشکی
148 ژال تجهیز آزمایشگاهی
149 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
150 ساریا مهر پزشکی
151 سازگان گستر پزشکی
152 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
153 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
154 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
155 سرآمد طب پارایه پزشکی
156 سرمد درمان پزشکی
157 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
158 سوپا پزشکی دندانپزشکی
159 سهل گستران درمان پزشکی
160 سینا ژن آزمایشگاهی
161 شفا درد پزشکی
162 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
163 شیما پرتو پزشکی
164 شیمی فن آزمایشگاهی
165 شیما آزمایشگاهی
166 صانع طب پزشکی
167 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
168 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
169 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
170 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
171 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
172 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
173 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
174 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
175 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
176 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
177 صنعت پایدار مبین پزشکی
178 صنعت رایان پارس پزشکی
179 صنعت یاران آزمایشگاهی
180 طب ایران پزشکی
181 طب تصویر پزشکی
182 طب گستر صدرا پزشکی
183 طب و پلیمر پزشکی
184 طب و صنعت یاسین پزشکی
185 طبی مادران پزشکی
186 طبیب صبا افزار پزشکی
187 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
188 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
189 عادل نوین سپاهان پزشکی
190 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
191 عطا طب نوین پزشکی
192 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
193 فارمد پلاست پویان پزشکی
194 فارمد پلیمر رایان پزشکی
195 فخر سینا دندانپزشکی
196 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
197 فراز کاویان آزمایشگاهی
198 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
199 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
200 فرسار تجارت پزشکی
201 فن آذرخش پزشکی
202 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
203 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
204 فنون طب رستاک پزشکی
205 فنون طب فرتاک پزشکی
206 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
207 کاوشگر گستر طب پزشکی
208 کوشا فن پارس دندانپزشکی
209 کهربا تراشه پزشکی
210 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
211 کیانا درمان پزشکی
212 کیتوتک پزشکی
213 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
214 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
215 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
216 کیهان بد پزشکی
217 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
218 گل ارکیده خراسان پزشکی
219 گلچای دندانپزشکی
220 گوهر شفا پزشکی
221 گهر بافت قائم پزشکی
222 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
223 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
224 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
225 مبتکران دنیای فردا پزشکی
226 مخازن طبی آبادیس پزشکی
227 مد فناوران پلاس پزشکی
228 مدی تک سیس پزشکی
229 مدیا کاوش پزشکی
230 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
231 ملورین دندانپزشکی
232 من آزمایشگاهی
233 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
234 مهر طب جی پزشکی
235 مهر طب ماکو پزشکی
236 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
237 مهران طب شیراز پزشکی
238 مهران طب مد پزشکی
239 مهرپویان بهداشت پزشکی
240 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
241 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
242 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
243 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
244 نادر طب گستران جنوب پزشکی
245 نخ جراحان پارس پزشکی
246 نسج طب کیهان پزشکی
247 نگین سلامت سپاهان پزشکی
248 نواتیس طب پزشکی
249 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
250 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
251 نورسته یار پزشکی
252 نوید پرتو نما پزشکی
253 نوین باند اصفهان پزشکی
254 نیک تک فن آوری پزشکی
255 نیکجو ابزار طب پزشکی
256 هپاسکو پزشکی
257 هلال طب پزشکی
258 هماس طب پزشکی
259 هوایار پزشکی
260 هورا طب پزشکی
261 هورطب پزشکی