ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرنیکا فام پرند پزشکی
12 آریا طب فیروز پزشکی
13 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
14 آسیا جراح پیشرو پزشکی
15 آسیا گلد من پزشکی
16 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
17 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
18 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
19 ابزار درمان پزشکی
20 ابزار شفا میبد پزشکی
21 ابزار طب پویا پزشکی
22 احسان طب پزشکی
23 احیا درمان پیشرفته پزشکی
24 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
25 ارم کوشا پزشکی
26 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
27 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
28 افرا خاکی پارس پزشکی
29 افق صنعت مدیسا پزشکی
30 الهام طب پزشکی
31 اوحد پزشکی
32 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
33 اوسینا پزشکی
34 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
35 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
36 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
37 ایرانیان همگام مهر پزشکی
38 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
39 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
40 ایکس ری ایران پزشکی
41 ایران خودساز آزمایشگاهی
42 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
43 بافته پزشکی
44 بافتینه پزشکی
45 باند طبی شمال پزشکی
46 باند و گاز آریان رازی پزشکی
47 باند و گاز سبز شمال پزشکی
48 باند و گاز صفا طب پزشکی
49 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
50 باندهای پزشكی ایران پزشکی
51 به سو شفا پزشکی
52 بهار طب امین پزشکی
53 بهبود سلامت مهم ( موقت) پزشکی دندانپزشکی
54 بهداد آزمایشگاهی
55 بهساز طب پزشکی
56 بهنام طب ایرانیان پزشکی
57 بهنوار ایران پزشکی
58 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
59 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
60 بیونیک آزمایشگاهی
61 پادتن علم آزمایشگاهی
62 پارس پاد پزشکی
63 پارس سینوهه پاد پزشکی
64 پارمدیک پزشکی
65 پاک گستر پزشکی
66 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
67 پایامد الکترونیک پزشکی
68 پدرام طب بندر پزشکی
69 پرنیان گستر پرتو سنج(موقت) پزشکی
70 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
71 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
72 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
73 پویا طب الیکا پزشکی
74 پیاوار پزشکی
75 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
76 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
77 پیشگامان راه طب پزشکی
78 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
79 تایان طب خاورمیانه پزشکی
80 تجهیز طب بارمان پزشکی
81 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
82 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
83 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
84 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
85 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
86 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
87 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
88 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
89 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
90 تری مد پزشکی
91 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
92 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
93 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
94 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
95 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
96 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
97 ثمین طب باربد پزشکی
98 ثمین طب مهر پزشکی
99 جویا الکترونیک دندانپزشکی
100 جهان قلب پزشکی
101 جهان گسترش تجارت پزشکی
102 چابک صنعت پیشگام پزشکی
103 حامی نوزاد پارس پزشکی
104 حریر نوین سپاهان پزشکی
105 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
106 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
107 داده گستران دنا پزشکی
108 دارو ساحل پزشکی
109 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
110 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
111 داوین سا پزشکی
112 دایراک صنعت درمان پزشکی
113 درمان تجهیز آفرید پزشکی
114 دریای طب اندیشان پزشکی
115 دستکش حریر ایران پزشکی
116 دلشید پزشکی
117 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
118 دنیز طب ایرانیان پزشکی
119 دوستان نیک پزشکی
120 راد طب نقش جهان پزشکی
121 رازان پرداز تهران پزشکی
122 رامین طب سپاهان پزشکی
123 راهیان طب صبا پزشکی
124 رضا راد ملزومات دارویی
125 رمز آسا پزشکی
126 ریحان تن آرا مد پزشکی
127 زرین طب کالا پزشکی
128 زندی طب سه سیب پزشکی
129 ژال تجهیز آزمایشگاهی
130 ساریا مهر پزشکی
131 سازگان گستر پزشکی
132 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
133 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
134 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
135 سرآمد طب پارایه پزشکی
136 سرمد درمان پزشکی
137 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
138 سوپا پزشکی دندانپزشکی
139 سهل گستران درمان پزشکی
140 سینا ژن آزمایشگاهی
141 شفا درد پزشکی
142 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
143 شیما پرتو پزشکی
144 شیمی فن آزمایشگاهی
145 شیما آزمایشگاهی
146 صانع طب پزشکی
147 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
148 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
149 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
150 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
151 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
152 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
153 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
154 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
155 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
156 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
157 صنعت پایدار مبین پزشکی
158 صنعت رایان پارس پزشکی
159 صنعت یاران آزمایشگاهی
160 طب ایران
161 طب تصویر پزشکی
162 طب گستر صدرا پزشکی
163 طب و پلیمر پزشکی
164 طبی مادران پزشکی
165 طبیب صبا افزار پزشکی
166 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
167 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
168 عادل نوین سپاهان پزشکی
169 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
170 عطا طب نوین پزشکی
171 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
172 فارمد پلاست پویان پزشکی
173 فخر سینا دندانپزشکی
174 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
175 فراز کاویان آزمایشگاهی
176 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
177 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
178 فرسار تجارت پزشکی
179 فن آذرخش پزشکی
180 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
181 فنون طب رستاک پزشکی
182 فنون طب فرتاک پزشکی
183 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
184 کاوشگر گستر طب پزشکی
185 کوشا فن پارس دندانپزشکی
186 کهربا تراشه پزشکی
187 کیانا درمان پزشکی
188 کیتوتک پزشکی
189 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
190 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
191 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
192 کیهان بد پزشکی
193 گروه برنامه نویسی پرین پرواز
194 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
195 گل ارکیده خراسان پزشکی
196 گلچای دندانپزشکی
197 گوهر شفا پزشکی
198 گهر بافت قائم پزشکی
199 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
200 ماد پزشکی
201 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
202 مبتکران دنیای فردا پزشکی
203 مخازن طبی آبادیس پزشکی
204 مدی تک سیس پزشکی
205 مدیا کاوش (عضو موقت) پزشکی
206 مصور بعد سوم (موقت) پزشکی
207 ملورین دندانپزشکی
208 من آزمایشگاهی
209 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
210 مهر طب جی پزشکی
211 مهر طب ماکو پزشکی
212 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
213 مهران طب شیراز پزشکی
214 مهران طب مد پزشکی
215 مهرپویان بهداشت پزشکی
216 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
217 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
218 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
219 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
220 نادر طب گستران جنوب پزشکی
221 نانو پوش طب پزشکی
222 نخ جراحان پارس پزشکی
223 نسج طب کیهان پزشکی
224 نگین سلامت سپاهان پزشکی
225 نواتیس طب پزشکی
226 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
227 نورسته یار پزشکی
228 نوید پرتو نما پزشکی
229 نوین باند اصفهان پزشکی
230 نیک تک فن آوری پزشکی
231 نیکجو ابزار طب پزشکی
232 ویرا اندیشه پاد
233 هپاسکو پزشکی
234 هلال طب پزشکی
235 هماس طب پزشکی
236 هوایار پزشکی
237 هورا طب پزشکی
238 هورطب پزشکی