ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
9 آتا طب سان پوریا پزشکی
10 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
14 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
15 آرنیکا فام پرند پزشکی
16 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
17 آریا طب فیروز پزشکی
18 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
19 آسیا جراح پیشرو پزشکی
20 آسیا گلد من پزشکی
21 آلتون تأمین پویا پزشکی
22 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
23 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
24 آیریا برنا ملزومات دارویی
25 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
26 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
27 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
28 ابزار درمان پزشکی
29 ابزار شفا میبد پزشکی
30 ابزار طب پویا پزشکی
31 احسان طب پزشکی
32 احسان طب پارسیان پزشکی
33 احیا درمان پیشرفته پزشکی
34 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
35 ارم کوشا پزشکی
36 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
37 استوار طب ایرانیان پزشکی
38 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
39 افرا مد پارس پزشکی
40 افق صنعت مدیسا پزشکی
41 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
42 الهام طب پزشکی
43 اوحد پزشکی
44 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
45 اوسینا پزشکی
46 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
47 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
48 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
49 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
50 ایرانیان همگام مهر پزشکی
51 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
52 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
53 ایکس ری ایران پزشکی
54 ایمن ایجاز پزشکی
55 ایوان پرتو جم پزشکی
56 ایران خودساز آزمایشگاهی
57 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
58 بافته پزشکی
59 بافتینه پزشکی
60 باند طبی شمال پزشکی
61 باند و گاز آریان رازی پزشکی
62 باند و گاز سبز شمال پزشکی
63 باند و گاز صفا طب پزشکی
64 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
65 باندهای پزشكی ایران پزشکی
66 بسپار صنعت فاخر پزشکی
67 بوشهر پلاست کار پزشکی
68 به سو شفا پزشکی
69 بهار طب امین پزشکی
70 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
71 بهداد آزمایشگاهی
72 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
73 بهساز طب پزشکی
74 بهنام طب ایرانیان پزشکی
75 بهنوار ایران پزشکی
76 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
77 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
78 بیونیک آزمایشگاهی
79 پادتن علم آزمایشگاهی
80 پارس پاد پزشکی
81 پارس پرتو امرتات پزشکی
82 پارس سینوهه پاد پزشکی
83 پارمدیک پزشکی
84 پاک گستر پزشکی
85 پالیز طب شفق پزشکی
86 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
87 پایا فناوران فردوسی پزشکی
88 پایامد الکترونیک پزشکی
89 پدرام طب بندر پزشکی
90 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
91 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
92 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
93 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
94 پوشش طب مانی پزشکی
95 پویان طب خادم آزمایشگاهی
96 پیاوار پزشکی
97 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
98 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
99 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
100 پیشگامان راه طب پزشکی
101 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
102 تابان سار پزشکی
103 تایان طب خاورمیانه پزشکی
104 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
105 تجهیز طب بارمان پزشکی
106 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
107 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
108 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
109 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
110 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
111 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
112 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
113 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
114 تری مد پزشکی
115 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
116 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
117 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
118 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
119 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
120 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
121 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
122 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
123 تولیدی طب ایران پزشکی
124 ثمین طب باربد پزشکی
125 ثمین طب مهر پزشکی
126 جویا الکترونیک دندانپزشکی
127 جهان گسترش تجارت پزشکی
128 چابک صنعت پیشگام پزشکی
129 حامی نوزاد پارس پزشکی
130 حریر نوین سپاهان پزشکی
131 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
132 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
133 داده گستران دنا پزشکی
134 دارو ساحل پزشکی
135 دارو سازی عماد پزشکی
136 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
137 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
138 دانش طب امروز پزشکی
139 داوین سا پزشکی
140 دایراک صنعت درمان پزشکی
141 درمان تجهیز آفرید پزشکی
142 دریای طب اندیشان پزشکی
143 دستکش حریر ایران پزشکی
144 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
145 دلشید پزشکی
146 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
147 دنیز طب ایرانیان پزشکی
148 دوستان نیک پزشکی
149 دیبا طب توس پزشکی
150 راد طب نقش جهان پزشکی
151 رادیس طب پزشکی
152 رازان پرداز تهران پزشکی
153 رامین طب سپاهان پزشکی
154 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
155 رضا راد ملزومات دارویی
156 رمز آسا پزشکی
157 ریحان تن آرا مد پزشکی
158 زرین طب کالا پزشکی
159 زندی طب سه سیب پزشکی
160 ژال تجهیز آزمایشگاهی
161 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
162 ساریا مهر پزشکی
163 سازگان گستر پزشکی
164 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
165 سامان طب مبین پزشکی
166 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
167 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
168 سرآمد طب پارایه پزشکی
169 سرمد درمان پزشکی
170 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
171 سوپا پزشکی دندانپزشکی
172 سهل گستران درمان پزشکی
173 سینا ژن آزمایشگاهی
174 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
175 شفا درد پزشکی
176 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
177 شیما پرتو پزشکی
178 شیمی فن آزمایشگاهی
179 شیما آزمایشگاهی
180 صانع طب پزشکی
181 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
182 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
183 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
184 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
185 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
186 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
187 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
188 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
189 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
190 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
191 صنعت پایدار مبین پزشکی
192 صنعت رایان پارس پزشکی
193 صنعت یاران آزمایشگاهی
194 طب تصویر پزشکی
195 طب گستر صدرا پزشکی
196 طب و پلیمر پزشکی
197 طب و صنعت یاسین پزشکی
198 طبی مادران پزشکی
199 طبیب صبا افزار پزشکی
200 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
201 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
202 عادل نوین سپاهان پزشکی
203 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
204 عطا طب نوین پزشکی
205 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
206 فارمد پلاست پویان پزشکی
207 فارمد پلیمر رایان پزشکی
208 فخر سینا دندانپزشکی
209 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
210 فراز کاویان آزمایشگاهی
211 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
212 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
213 فرسار تجارت پزشکی
214 فن آذرخش پزشکی
215 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
216 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
217 فنون طب رستاک پزشکی
218 فنون طب فرتاک پزشکی
219 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
220 کاوشگر گستر طب پزشکی
221 کوشا فن پارس دندانپزشکی
222 کهربا تراشه پزشکی
223 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
224 کیانا درمان پزشکی
225 کیتوتک پزشکی
226 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
227 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
228 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
229 کیهان بد پزشکی
230 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
231 گل ارکیده خراسان پزشکی
232 گلچای دندانپزشکی
233 گوهر شفا پزشکی
234 گهر بافت قائم پزشکی
235 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
236 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
237 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
238 مبتکران دنیای فردا پزشکی
239 مخازن طبی آبادیس پزشکی
240 مد فناوران پلاس پزشکی
241 مدار سلامت پزشکی
242 مدی تک سیس پزشکی
243 مدیا کاوش پزشکی
244 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
245 ملورین دندانپزشکی
246 من آزمایشگاهی
247 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
248 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
249 مهر طب جی پزشکی
250 مهر طب ماکو پزشکی
251 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
252 مهران طب شیراز پزشکی
253 مهران طب مد پزشکی
254 مهرپویان بهداشت پزشکی
255 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
256 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
257 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
258 مهندسی شنگرف طب پزشکی
259 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
260 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
261 نادر طب گستران جنوب پزشکی
262 نخ جراحان پارس پزشکی
263 نسج طب کیهان پزشکی
264 نگین سلامت سپاهان پزشکی
265 نواتیس طب پزشکی
266 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
267 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
268 نورسته یار پزشکی
269 نوید پرتو نما پزشکی
270 نوین باند اصفهان پزشکی
271 نیک تک فن آوری پزشکی
272 نیکجو ابزار طب پزشکی
273 وسام طب وندا پزشکی
274 هپاسکو پزشکی
275 هلال طب پزشکی
276 هماس طب پزشکی
277 هوایار پزشکی
278 هورا طب خرمدره پزشکی
279 هورطب پزشکی