ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 آوان طب پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
11 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
12 آرنیکا فام پرند پزشکی
13 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
14 آریا طب فیروز پزشکی
15 آزما پژوهان کامیاب صنعت خدمات آزمون
16 آسیا جراح پیشرو پزشکی
17 آسیا گلد من پزشکی
18 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
19 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
20 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
21 ابزار درمان پزشکی
22 ابزار شفا میبد پزشکی
23 ابزار طب پویا پزشکی
24 احسان طب پزشکی
25 احسان طب پارسیان پزشکی
26 احیا درمان پیشرفته پزشکی
27 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
28 ارم کوشا پزشکی
29 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
30 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
31 افرا خاکی پارس پزشکی
32 افق صنعت مدیسا پزشکی
33 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
34 الهام طب پزشکی
35 اوحد پزشکی
36 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
37 اوسینا پزشکی
38 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
39 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
40 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
41 ایرانیان همگام مهر پزشکی
42 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
43 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
44 ایکس ری ایران پزشکی
45 ایمن ایجاز پزشکی
46 ایران خودساز آزمایشگاهی
47 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
48 بافته پزشکی
49 بافتینه پزشکی
50 باند طبی شمال پزشکی
51 باند و گاز آریان رازی پزشکی
52 باند و گاز سبز شمال پزشکی
53 باند و گاز صفا طب پزشکی
54 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
55 باندهای پزشكی ایران پزشکی
56 بسپار صنعت فاخر پزشکی
57 بوشهر پلاست کار پزشکی
58 به سو شفا پزشکی
59 بهار طب امین پزشکی
60 بهبود سلامت مهم ( موقت) پزشکی دندانپزشکی
61 بهداد آزمایشگاهی
62 بهساز طب پزشکی
63 بهنام طب ایرانیان پزشکی
64 بهنوار ایران پزشکی
65 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
66 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
67 بیونیک آزمایشگاهی
68 پادتن علم آزمایشگاهی
69 پارس پاد پزشکی
70 پارس سینوهه پاد پزشکی
71 پارمدیک پزشکی
72 پاک گستر پزشکی
73 پالیز طب شفق پزشکی
74 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
75 پایامد الکترونیک پزشکی
76 پدرام طب بندر پزشکی
77 پرنیان گستر پرتو سنج(موقت) پزشکی
78 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
79 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
80 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
81 پویا طب الیکا پزشکی
82 پیاوار پزشکی
83 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
84 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
85 پیشگامان راه طب پزشکی
86 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
87 تابان سار پزشکی
88 تایان طب خاورمیانه پزشکی
89 تجارت الکترونیک عرش گستر
90 تجهیز طب بارمان پزشکی
91 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
92 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
93 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
94 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
95 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
96 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
97 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
98 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
99 تحولات نوین یادمان (مارکوپکس) پزشکی
100 تری مد پزشکی
101 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
102 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
103 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
104 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
105 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
106 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
107 تولیدی طب ایران پزشکی
108 ثمین طب باربد پزشکی
109 ثمین طب مهر پزشکی
110 جویا الکترونیک دندانپزشکی
111 جهان قلب پزشکی
112 جهان گسترش تجارت پزشکی
113 چابک صنعت پیشگام پزشکی
114 حامی نوزاد پارس پزشکی
115 حریر نوین سپاهان پزشکی
116 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
117 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
118 داده گستران دنا پزشکی
119 دارو ساحل پزشکی
120 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
121 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
122 داوین سا پزشکی
123 دایراک صنعت درمان پزشکی
124 درمان تجهیز آفرید پزشکی
125 دریای طب اندیشان پزشکی
126 دستکش حریر ایران پزشکی
127 دلشید پزشکی
128 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
129 دنیز طب ایرانیان پزشکی
130 دوستان نیک پزشکی
131 دیبا طب توس پزشکی
132 راد طب نقش جهان پزشکی
133 رادیس طب
134 رازان پرداز تهران پزشکی
135 رامین طب سپاهان پزشکی
136 راهیان طب صبا پزشکی
137 رضا راد ملزومات دارویی
138 رمز آسا پزشکی
139 ریحان تن آرا مد پزشکی
140 زرین طب کالا پزشکی
141 زندی طب سه سیب پزشکی
142 ژال تجهیز آزمایشگاهی
143 ساریا مهر پزشکی
144 سازگان گستر پزشکی
145 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
146 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
147 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
148 سرآمد طب پارایه پزشکی
149 سرمد درمان پزشکی
150 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
151 سوپا پزشکی دندانپزشکی
152 سهل گستران درمان پزشکی
153 سینا ژن آزمایشگاهی
154 شفا درد پزشکی
155 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
156 شیما پرتو پزشکی
157 شیمی فن آزمایشگاهی
158 شیما آزمایشگاهی
159 صانع طب پزشکی
160 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
161 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
162 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
163 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
164 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
165 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
166 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
167 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
168 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
169 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
170 صنعت پایدار مبین پزشکی
171 صنعت رایان پارس پزشکی
172 صنعت یاران آزمایشگاهی
173 طب ایران پزشکی
174 طب تصویر پزشکی
175 طب گستر صدرا پزشکی
176 طب و پلیمر پزشکی
177 طبی مادران پزشکی
178 طبیب صبا افزار پزشکی
179 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
180 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
181 عادل نوین سپاهان پزشکی
182 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
183 عطا طب نوین پزشکی
184 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
185 فارمد پلاست پویان پزشکی
186 فخر سینا دندانپزشکی
187 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
188 فراز کاویان آزمایشگاهی
189 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
190 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
191 فرسار تجارت پزشکی
192 فن آذرخش پزشکی
193 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
194 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
195 فنون طب رستاک پزشکی
196 فنون طب فرتاک پزشکی
197 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
198 کاوشگر گستر طب پزشکی
199 کوشا فن پارس دندانپزشکی
200 کهربا تراشه پزشکی
201 کیا نانو زیست ویستا خدمات آزمون
202 کیانا درمان پزشکی
203 کیتوتک پزشکی
204 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
205 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
206 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
207 کیهان بد پزشکی
208 گروه برنامه نویسی پرین پرواز
209 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
210 گل ارکیده خراسان پزشکی
211 گلچای دندانپزشکی
212 گوهر شفا پزشکی
213 گهر بافت قائم پزشکی
214 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
215 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
216 مبتکران دنیای فردا پزشکی
217 مخازن طبی آبادیس پزشکی
218 مدی تک سیس پزشکی
219 مدیا کاوش (عضو موقت) پزشکی
220 مصور بعد سوم (موقت) پزشکی
221 ملورین دندانپزشکی
222 من آزمایشگاهی
223 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
224 مهر طب جی پزشکی
225 مهر طب ماکو پزشکی
226 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
227 مهران طب شیراز پزشکی
228 مهران طب مد پزشکی
229 مهرپویان بهداشت پزشکی
230 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
231 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
232 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
233 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
234 نادر طب گستران جنوب پزشکی
235 نانو پوش طب پزشکی
236 نخ جراحان پارس پزشکی
237 نسج طب کیهان پزشکی
238 نگین سلامت سپاهان پزشکی
239 نواتیس طب پزشکی
240 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
241 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
242 نورسته یار پزشکی
243 نوید پرتو نما پزشکی
244 نوین باند اصفهان پزشکی
245 نیک تک فن آوری پزشکی
246 نیکجو ابزار طب پزشکی
247 ویرا اندیشه پاد
248 هپاسکو پزشکی
249 هلال طب پزشکی
250 هماس طب پزشکی
251 هوایار پزشکی
252 هورا طب پزشکی
253 هورطب پزشکی