ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان تندرست پزشکی
3 آرمان ماسک پزشکی
4 آروند فن پارس پزشکی
5 آرین طب سعید دندانپزشکی
6 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
7 طراحی نگار اندیشگان پزشکی
8 آتا طب سان پوریا پزشکی
9 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
10 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
11 آذین طب سلامت رازی پزشکی
12 آرمان امداد التیام پزشکی
13 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
14 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
15 آرنیکا فام پرند پزشکی
16 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
17 آریا طب فیروز پزشکی
18 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
19 آسیا جراح پیشرو پزشکی
20 آسیا گلد من پزشکی
21 آلتون تأمین پویا پزشکی
22 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
23 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
24 آوان طب پزشکی
25 آیریا برنا ملزومات دارویی
26 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
27 ابزار پزشکی اطلس بن طب پزشکی
28 ابزار جراحان ارومیه پزشکی
29 ابزار درمان پزشکی
30 ابزار شفا میبد پزشکی
31 ابزار طب پویا پزشکی
32 احسان طب پزشکی
33 احسان طب پارسیان پزشکی
34 احیا درمان پیشرفته پزشکی
35 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
36 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
37 ارم کوشا پزشکی
38 ارمغان رفاه جامع (ارج) پزشکی
39 استوار طب ایرانیان پزشکی
40 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
41 افرا مد پارس پزشکی
42 افق صنعت مدیسا پزشکی
43 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
44 الهام طب پزشکی
45 اوحد پزشکی
46 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
47 اوسینا پزشکی
48 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
49 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
50 ایده برتر کیوان دندانپزشکی
51 ایرانیان تجهیز سینا پزشکی
52 ایرانیان همگام مهر پزشکی
53 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
54 ایفا فراز آوینا دندانپزشکی
55 ایکس ری ایران پزشکی
56 ایمن ایجاز پزشکی
57 ایوان پرتو جم پزشکی
58 ایران خودساز آزمایشگاهی
59 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
60 بافته پزشکی
61 بافتینه پزشکی
62 باند طبی شمال پزشکی
63 باند و گاز آریان رازی پزشکی
64 باند و گاز سبز شمال پزشکی
65 باند و گاز صفا طب پزشکی
66 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
67 باندهای پزشكی ایران پزشکی
68 بسپار صنعت فاخر پزشکی
69 بوشهر پلاست کار پزشکی
70 به سو شفا پزشکی
71 بهار طب امین پزشکی
72 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
73 بهداد آزمایشگاهی
74 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
75 بهساز طب پزشکی
76 بهنام طب ایرانیان پزشکی
77 بهنوار ایران پزشکی
78 بهیار صنعت سپاهان پزشکی
79 بین المللی تراست خاورمیانه پزشکی
80 بیونیک آزمایشگاهی
81 پادتن علم آزمایشگاهی
82 پارس پاد پزشکی
83 پارس پرتو امرتات پزشکی
84 پارس سینوهه پاد پزشکی
85 پارمدیک پزشکی
86 پاک گستر پزشکی
87 پالیز طب شفق پزشکی
88 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
89 پایا فناوران فردوسی پزشکی
90 پایامد الکترونیک پزشکی
91 پدرام طب بندر پزشکی
92 پرنیان گستر پرتو سنج پزشکی
93 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
94 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
95 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
96 پوشش طب مانی پزشکی
97 پویان طب خادم آزمایشگاهی
98 پیاوار پزشکی
99 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
100 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
101 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
102 پیشگامان راه طب پزشکی
103 پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب پزشکی
104 تابان سار پزشکی
105 تایان طب خاورمیانه پزشکی
106 تجارت الکترونیک عرش گستر پزشکی
107 تجهیز طب بارمان پزشکی
108 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
109 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
110 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
111 تجهیزات پزشکی پیشرفته پزشکی
112 تجهیزات پزشکی رئوف پزشکی
113 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
114 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
115 تجهیزات پیشرفته درمان پزشکی
116 تری مد پزشکی
117 تعاونی تولید صنایع پزشکی طب کاران ایرانیان پزشکی دندانپزشکی
118 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
119 تکنوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
120 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
121 توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا پزشکی
122 توسعه صنعت هلال تهران دندانپزشکی
123 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
124 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
125 تولیدی طب ایران پزشکی
126 ثمین طب باربد پزشکی
127 ثمین طب مهر پزشکی
128 جویا الکترونیک دندانپزشکی
129 جهان گسترش تجارت پزشکی
130 چابک صنعت پیشگام پزشکی
131 چالیان طب پزشکی
132 حامی نوزاد پارس پزشکی
133 حریر نوین سپاهان پزشکی
134 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی
135 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
136 داده گستران دنا پزشکی
137 دارو ساحل پزشکی
138 دارو سازی عماد پزشکی
139 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
140 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
141 دانش طب امروز پزشکی
142 داوین سا پزشکی
143 دایراک صنعت درمان پزشکی
144 درمان تجهیز آفرید پزشکی
145 دریای طب اندیشان پزشکی
146 دستکش حریر ایران پزشکی
147 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
148 دلشید پزشکی
149 دندان توس تهران (دنتوس) دندانپزشکی
150 دنیز طب ایرانیان پزشکی
151 دوستان نیک پزشکی
152 دیبا طب توس پزشکی
153 راد طب نقش جهان پزشکی
154 رادیس طب پزشکی
155 رازان پرداز تهران پزشکی
156 رامین طب سپاهان پزشکی
157 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
158 راهیان طب صبا پزشکی
159 رضا راد ملزومات دارویی
160 رمز آسا پزشکی
161 ریحان تن آرا مد پزشکی
162 زرین طب کالا پزشکی
163 زندی طب سه سیب پزشکی
164 ژال تجهیز آزمایشگاهی
165 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
166 ساریا مهر پزشکی
167 سازگان گستر پزشکی
168 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
169 سامان طب مبین پزشکی
170 سامانه جراحی هوشمند پارسه پزشکی
171 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
172 سرآمد طب پارایه پزشکی
173 سرمد درمان پزشکی
174 سلامت گستران پردیس پارت پزشکی
175 سوپا پزشکی دندانپزشکی
176 سهل گستران درمان پزشکی
177 سینا ژن آزمایشگاهی
178 شتابگران فناوری گلستان ملزومات دارویی
179 شفا درد پزشکی
180 شیک طب پرشیا دندانپزشکی
181 شیما پرتو پزشکی
182 شیمی فن آزمایشگاهی
183 شیما آزمایشگاهی
184 صانع طب پزشکی
185 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
186 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
187 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
188 صنایع الکترونیک فاران پزشکی
189 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
190 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
191 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
192 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
193 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
194 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
195 صنایع الکترو اپتیك اصفهان (صا ایران) پزشکی
196 صنعت پایدار مبین پزشکی
197 صنعت رایان پارس پزشکی
198 صنعت یاران آزمایشگاهی
199 طب تصویر پزشکی
200 طب گستر صدرا پزشکی
201 طب و پلیمر پزشکی
202 طب و صنعت یاسین پزشکی
203 طبی مادران پزشکی
204 طبیب صبا افزار پزشکی
205 طنین پرداز پاسارگاد پزشکی
206 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
207 عادل نوین سپاهان پزشکی
208 عصر صنعت آتبین پزشکی دندانپزشکی
209 عطا طب نوین پزشکی
210 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
211 فارمد پلاست پویان پزشکی
212 فارمد پلیمر رایان پزشکی
213 فخر سینا دندانپزشکی
214 فراد تجهیز سپنتا پزشکی
215 فراز کاویان آزمایشگاهی
216 فراز مهر اصفهان دندانپزشکی
217 فرژن پویش ایرانیان آزمایشگاهی
218 فرسار تجارت پزشکی
219 فن آذرخش پزشکی
220 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
221 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
222 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
223 فنون طب رستاک پزشکی
224 فنون طب فرتاک پزشکی
225 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
226 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
227 کاوشگر گستر طب پزشکی
228 کوشا فن پارس دندانپزشکی
229 کهربا تراشه پزشکی
230 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
231 کیانا درمان پزشکی
232 کیتوتک پزشکی
233 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
234 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
235 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
236 کیهان بد پزشکی
237 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
238 گل ارکیده خراسان پزشکی
239 گلچای دندانپزشکی
240 گوهر شفا پزشکی
241 گهر بافت قائم پزشکی
242 لبخند زیبای شادی دندانپزشکی
243 مایا اسلیم آریا (مداریا) پزشکی
244 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
245 مبتکران دنیای فردا پزشکی
246 مخازن طبی آبادیس پزشکی
247 مد فناوران پلاس پزشکی
248 مدار سلامت پزشکی
249 مدی تک سیس پزشکی
250 مدیا کاوش پزشکی
251 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
252 ملورین دندانپزشکی
253 من آزمایشگاهی
254 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
255 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
256 مهر طب جی پزشکی
257 مهر طب ماکو پزشکی
258 مهراز تجهیزات پزشکی درنیکا پزشکی
259 مهران طب شیراز پزشکی
260 مهران طب مد پزشکی
261 مهرپویان بهداشت پزشکی
262 مهندسی آرین درمان پژوه پزشکی دندانپزشکی
263 مهندسی پارس نهند پزشکی
264 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
265 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
266 مهندسی شنگرف طب پزشکی
267 مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین پزشکی
268 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
269 نادر طب گستران جنوب پزشکی
270 نخ جراحان پارس پزشکی
271 نسج طب کیهان پزشکی
272 نگین سلامت سپاهان پزشکی
273 نواتیس طب پزشکی
274 نواندیشان آرینا تجهیز پزشکی
275 نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پزشکی
276 نورسته یار پزشکی
277 نوید آسایش پارسیان دندانپزشکی
278 نوید پرتو نما پزشکی
279 نوین باند اصفهان پزشکی
280 نیک تک فن آوری پزشکی
281 نیکجو ابزار طب پزشکی
282 وسام طب وندا پزشکی
283 هپاسکو پزشکی
284 هلال طب پزشکی
285 هماس طب پزشکی
286 هوایار پزشکی
287 هورا طب خرمدره پزشکی
288 هورطب پزشکی
289 یکتا تجهیز البرز پزشکی