ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیلا ارتوپد پزشکی
2 آرمان ماسک پزشکی
3 آروند فن پارس پزشکی
4 آسیا شیمی طب دندانپزشکی
5 آتا طب سان پوریا پزشکی
6 آترا ارتوپد ارومیه پزشکی
7 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
8 آرمان امداد التیام پزشکی
9 آرمانی رویال تکنولوژی کیش پزشکی
10 آرنیکا فام پرند پزشکی
11 آریا تجهیز ابن سینا پزشکی
12 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
13 آسیا جراح پیشرو پزشکی
14 آسیا گلد من پزشکی
15 آلتون تأمین پویا پزشکی
16 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
17 آوا تجهیز ایرانیان پزشکی
18 آوان طب پزشکی
19 آیریا برنا ملزومات دارویی
20 ابزار پزشکی اسوه آسیا پزشکی
21 ابزار درمان پزشکی
22 ابزار شفا میبد پزشکی
23 احسان طب پزشکی
24 احسان طب پارسیان پزشکی
25 ارتوپدی پارسا طب اوزان پزشکی
26 ارشین سلامت سپنتا پزشکی
27 ارم کوشا پزشکی
28 استوار طب ایرانیان پزشکی
29 الهام طب پزشکی
30 اوزان (شهید فقیهی) دندانپزشکی
31 ایده آل اندیشان سعادت پزشکی
32 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
33 ایمن ایجاز پزشکی
34 بافته پزشکی
35 بافتینه پزشکی
36 باند طبی شمال پزشکی
37 باند و گاز آریان رازی پزشکی
38 باند و گاز سبز شمال پزشکی
39 باند و گاز صفا طب پزشکی
40 باند و گاز و پنبه كاوه پزشکی
41 باندهای پزشكی ایران پزشکی
42 بسپار صنعت فاخر پزشکی
43 بوشهر پلاست کار پزشکی
44 به سو شفا پزشکی
45 بهار طب امین پزشکی
46 بهبود سلامت مهم پزشکی دندانپزشکی
47 بهداشت فارمد لوتوس ملزومات دارویی
48 بهنام طب ایرانیان پزشکی
49 بهنوار ایران پزشکی
50 بیونیک آزمایشگاهی
51 پادتن علم آزمایشگاهی
52 پاک گستر پزشکی
53 پالیز طب شفق پزشکی
54 پانسمان بهگاز کرمان پزشکی
55 پدرام طب بندر پزشکی
56 پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) پزشکی
57 پوشش طب مانی پزشکی
58 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
59 پیشروان امداد درمان پارس پزشکی
60 پیشگام ایده آل خاورمیانه پزشکی
61 تایان طب خاورمیانه پزشکی
62 تجهیز طب بارمان پزشکی
63 تجهیز طب قوامی جراح پزشکی
64 تجهیز گستر تأمین سلامت پزشکی
65 تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد پزشکی
66 تجهیزات پزشکی مرهم رازی پزشکی
67 تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) پزشکی دندانپزشکی
68 تعاونی تولیدی گرانول معصوم پزشکی
69 توسعه صنایع پزشکی ماد پزشکی
70 تولیدی سرمایه گذاری به بان فارمد لوتوس ملزومات دارویی
71 تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم پزشکی
72 تولیدی طب ایران پزشکی
73 ثمین طب باربد پزشکی
74 ثمین طب مهر پزشکی
75 چالیان طب پزشکی
76 حریر نوین سپاهان پزشکی
77 داده گستران دنا پزشکی
78 دارو ساحل پزشکی
79 دارو سازی عماد پزشکی
80 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
81 دارویی به بان شیمی ملزومات دارویی
82 دانش طب امروز پزشکی
83 دایراک صنعت درمان پزشکی
84 دستکش حریر ایران پزشکی
85 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
86 دنیز طب ایرانیان پزشکی
87 دوستان نیک پزشکی
88 دیبا طب توس پزشکی
89 رادیس طب پزشکی
90 رامین طب سپاهان پزشکی
91 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
92 رضا راد ملزومات دارویی
93 رضا راد ملزومات دارویی
94 ریحان تن آرا مد پزشکی
95 زرین طب کالا پزشکی
96 زندی طب سه سیب پزشکی
97 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
98 ساریا مهر پزشکی
99 سامان طب مبین پزشکی
100 سپاهان بهبود پارسا پزشکی
101 سرآمد طب پارایه پزشکی
102 سرمد درمان پزشکی
103 سوپا پزشکی دندانپزشکی
104 سهل گستران درمان پزشکی
105 سینا ژن آزمایشگاهی
106 صانع طب پزشکی
107 صبا تجارت مطمئن دندانپزشکی
108 صفا بهبود مهر آئین پزشکی
109 صنایع ارتوپدی آراد طب توس پزشکی
110 صنایع پزشکی فارمد پزشکی
111 صنایع پزشکی مدد بخش پزشکی
112 صنایع پزشکی و بهداشتی افرند پزشکی
113 صنایع پویان طب هگمتانه پزشکی
114 صنعت پایدار مبین پزشکی
115 صنعت رایان پارس پزشکی
116 صنعت یاران آزمایشگاهی
117 طب گستر صدرا پزشکی
118 طب و پلیمر پزشکی
119 طب و صنعت یاسین پزشکی
120 طبی مادران پزشکی
121 طبیب صبا افزار پزشکی
122 ظریف پلیمر سپاهان پزشکی
123 عادل نوین سپاهان پزشکی
124 عطا طب نوین پزشکی
125 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
126 عطرینه سازیبا ملزومات دارویی
127 فارمد پلاست پویان پزشکی
128 فارمد پلیمر رایان پزشکی
129 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
130 فناوران پزشکی رایبد علم و صنعت پزشکی
131 فناوران پزشکی هیواد علم و صنعت پزشکی
132 فنی ارتوپدی ایران (ایران شفا) پزشکی
133 فیروزه درخشان آسمان پزشکی
134 کاوشگر گستر طب پزشکی
135 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
136 کیانا درمان پزشکی
137 کیتوتک پزشکی
138 کیفیت پژوهان خاتم پزشکی
139 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
140 کیهان بد پزشکی
141 گروه تولیدی پزشکی ورید پزشکی دندانپزشکی
142 گل ارکیده خراسان پزشکی
143 گلچای دندانپزشکی
144 گوهر شفا پزشکی
145 گهر بافت قائم پزشکی
146 مبتکران پارسیان درمان پزشکی
147 مخازن طبی آبادیس پزشکی
148 مدی تک سیس پزشکی
149 من آزمایشگاهی
150 موقوفه دانش سلامت کوثر پزشکی
151 مهام تجهیزات پارلا دندانپزشکی
152 مهر طب جی پزشکی
153 مهر طب ماکو پزشکی
154 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
155 مهندسی پزشکی توسن تجهیز پزشکی
156 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی
157 نادر طب گستران جنوب پزشکی
158 نخ جراحان پارس پزشکی
159 نسج طب کیهان پزشکی
160 نگین سلامت سپاهان پزشکی
161 نواتیس طب پزشکی
162 نوین باند اصفهان پزشکی
163 نیکجو ابزار طب پزشکی
164 وسام طب وندا پزشکی
165 هلال طب پزشکی
166 هماس طب پزشکی
167 هورا طب خرمدره پزشکی
168 هورطب پزشکی